PuL, Personuppgiftslagen

Syftet med Personuppgiftslagen,PuL, är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Enligt PuL ska den enskilde själv avgöra om personuppgifter om honom eller henne får behandlas.

MiniZäta behöver dina personuppgifter
MiniZäta behöver dina personuppgifter för att kunna hålla ett uppdaterat och korrekt medlemsregister. De uppgifter vi samlar in och behandlar är för- och efternamn, mejladress, telefonnummer och adress.

På webben publicerar vi bilder, namn, och tävlingsresultat. Vi publicerar INTE mejladresser eller telefonnummer – dessa är bara för internt bruk.

Du avgör själv om du vill lämna uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom MiniZäta. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Genom att fylla i och skicka anmälningsformuläret samtycker du till att MiniZäta behandlar personuppgifter om dig.

Om personuppgifter
Personuppgifter är texter eller bilder som handlar om dig. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer eller något annat som är speciellt för bara dig. Personuppgifter kan finnas i datorer eller på andra ställen.

Den person som bara använder dina personuppgifter själv behöver inte följa någon lag. Alla andra som samlar in eller arbetar med personuppgifter måste följa personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen kallas också PuL. PuL gäller bara personuppgifter om levande personer.

Personuppgifter på webben
Den som lägger ut personuppgifter på en webbplats måste följa personuppgiftslagen, PuL, även om det är en privat webbplats. Man måste också ha en bra anledning för att få lägga ut personuppgifter. Oftast måste den person som texten handlar om eller som är med på bilden säga ja innan personuppgifterna läggs ut på en webbplats.

Personuppgifter hos företag och föreningar
Företag får ha personuppgifter om sina kunder, men de får bara användas för att företaget ska kunna sälja saker och få betalt av kunderna.

Föreningar får skriva upp sina medlemmars namn, adress och telefonnummer. Personnummer får skrivas upp bara om det behövs. Medlemsnumret får inte vara samma som personnumret. Medlemmarna måste få veta vad deras namn, adress och personnummer ska användas till. Föreningens styrelse ska se till att föreningen följer personuppgiftslagen, PuL. Politiska och religiösa föreningar får inte tala om medlemmarnas namn, adress och telefonnummer för någon annan.

Lämna ett svar