Tävlingar

MiniZäta har en väldigt aktiv tävlingsverksamhet. Vi åker både omkring i landet och kör diverse tävlingar samt anordnar lokala tävlingar för våra medlemmar.

Årligen återkommande lokala tävlingar som vi brukar köra är:

MiniZäta Modellhobby Cup.
Denna tävling är endast öppen för medlemmar i klubben och körs enligt regelverket för MMC. Tävlingen brukar starta i januari och pågå till på vårkanten. Vanligen kör vi 10 deltävlingar och en final. Inbjudan till 2009 års tävling finns att läsa här MiniZäta Modellhobby Cup 2009 (pdf).

MiniZäta F1.
Här kör vi mini-z F1 bilar, de är 1:24 skala av F1 bilar med mycket snygga karosser. Bilarna skiljer sig i allt ifrån de normala Mini-z bilarna. Denna tävling körs enligt regelverket för F1.

Semestertrippen
I denna tävling gäller det att bygga sin egen husvagn samt att på ett förtjänstfullt sätt lyckas klara dels ett manöverprov samt ett sedvanligt rejs. Inbjudan till 2008 års tävling finns att läsa här Semestertrippen 2008 (pdf) samt regler för hur husvagnen skall se ut finns här Husvagn 2008 kompletta regler (pdf)

Moving plastic
Detta är den ultimata tävlingen för den som gillar att skapa egna karosser till sin Mini-z. Tävlingen går ut på att bygga det coolaste ekipaget på banan. Inbjudan samt regler till 2013 års tävling finns här Moving_Plastic_2013 (pdf)

Förutom de lokala tävlingarna så brukar MiniZäta ha med några förare på de större internationella tävlingarna

PNWC.
PNRacing World Cup (PNWC) till detta brukar det köras en uttagning i Sverige varje år och MiniZäta har haft deltagare med på alla uttagningar. Ett par andraplaceringar har det blivit genom åren.

Under sommaren kör MiniZäta utomhus med större bilar.

MiniZäta Classic Racing
Under sommaren så står det större bilar på programmet då vi kör MiniZäta Classic Racing. I denna tävling gäller det att putsa upp racing veteranen då det skall vara minst 30 år gamla bilar, typexempel är Camaro, Corvette och Mustang. Inbjudan samt regler till 2010 års tävling finns här kallelse_minizata_classic_racing_2010.

MiniZäta Open.
Även detta en tävlingsserie som MiniZäta kör utomhus på sommaren. Denna körs vid samma tävlingstillfällen som Lajf Racing F1 Series.

Lämna ett svar