MMC

Deltävlingarna startar kl 19:00 och börjar med ett kval där varje förare får köra 5 (fem) varv och det snabbaste varvet räknas som kvaltid.

A-finalen i varje deltävling körs med Max 6 bilar. A-finalen körs i 3 omgångar a 5 minuter 2 bästa resultaten räknas. Ev lägre finaler körs i enkelfinal a’ 6 min. Vi kör med ‘bumpup’ till överliggande final.

De 2 (två) sämsta deltävlingsresultaten stryks när samtliga 10 deltävlingar är körda.

Poäng delas ut enligt principen 30, 28, 26, 24 osv. 1(en) extrapoäng för snabbaste varv under final samt 1 (en) extrapoäng till bästa kvaltid. SlutFinalen ger dubbla poäng (gäller ej extrapoäng). Om två förare stannar på samma poäng efter finalen räknas bästa resultat enligt principen flest 1:platser, 2:a platser osv. Om två förare ändå inte går att skilja gäller resultatet i slutfinalen.

bumpup
Kvalet placerar in de 4 första startplatserna i vare final, den underliggande finalen placerar in de sista 2 startplatserna.
Kvalar du in som 5’e bäst så startar du på plats 1 i B-finalen, om det är fler än 6 startande.

Lämna ett svar