MMC

Del tävlingarna startar kl 19:00 och börjar med ett kval där varje förare får köra 5 (fem) varv och det snabbaste varvet räknas som kvaltid.

A-finalen i varje deltävling körs med Max 6 bilar under 8 min. Ev B-final körs i 6 min.

De 2 (två) sämsta resultaten stryks när samtliga 10 deltävlingar är körda.

Poäng delas ut enligt principen 30, 28, 26, 24 osv. 1(en) extrapoäng för snabbaste varv under final samt 1 (en) extrapoäng till bästa kvaltid. Finalen ger dubbla poäng (gäller ej extrapoäng). Om två förare stannar på samma poäng efter finalen räknas bästa resultat enligt principen flest 1:platser, 2:a platser osv. Om två förare ändå inte går att skilja kommer vinnaren att utses av race director

MMC har en liten startavgift a´ 50 kronor som täcker alla de 10 deltävlingarna samt finalen.

Lämna ett svar