Bli medlem

Medlemskap kostar 200 kr per månad, eller 300 kr för familj oavsett antal familjemedlemmar. Medlemsskap berättigar till att köra på våra banor under öppettider samt att deltaga i diverse tävlingar och arrangemang som MiniZäta annordnar.

JA, jag vill bli medlem!
  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
  5. *
 

cforms contact form by delicious:days

Enligt Personuppgiftslagen,PuL, ska den enskilde själv avgöra om personuppgifter om honom eller henne får behandlas. Läs mer om PuL och varför MiniZäta behöver dina uppgifter »

Betala medlemsavgiften så här

Medlemsavgiften betalas in kvartalsvis till klubbens konto i Länsförsäkringar Bank,
kontonr: 90240176970 (de första fyra( 4 ) siffrorna är clearingnr).
Ange medlemsnumret som öre så att kassören vet vem som betalat. (Medlem 12 betalar alltså 300,12.)

Inbetalningarna skall ske, i förskott, senast den 28 i sista månaden i nuvarande kvartal. Inbetalningsdatum: 28 December, 28 Mars, 28 Juni, 28 September

MiniZäta ser gärna att ni sätter upp en automatisk överföring till kontot.