Nyckelbärare

Nyckelbärare är värd för sin öppningsdag.

  • Arne 070-695 38 10
  • Dennis 070-284 84 50
  • Bengt 070-687 42 90
  • Johnny 070-295 80 69
  • Peter 070-690 71 28, kassör