Styrelse

MiniZätas styrelse:

  • Arne Landberg, ordförande, kontaktperson
  • Johnny Frederiksen, sekreterare, kontaktperson
  • Peter Karlsson, kassör
  • Dennis Sjölander, ersättare