Våra banor

Medlemmar i MiniZäta betalar naturligtvis ingen trackfee för att köra på banan. För icke medlemmar kostar det 60kr per kväll att köra med egen bil.

Från April 2013 kör MiniZäta med RCP som underlag på sin stora bana.


Banan körs medurs och RCP ligger med den släta sidan upp. VI har tillverkat egna bitar för att kunna få till kurvorna i samband med uppfarten och nedfarten

Den förra banan (2008-April2013). Underlaget är en svart gummimatta som ger ett fantastiskt grepp för våra bilar. Banan är mellan 60-70 cm bred och ca 42 m lång.

Vi har även en sk. RCP-bana som är en mobil bana som vi kan ta med oss till olika evenemang samt lägga ut i tex. en sporthall och köra en lite större typ av bilar. Banan är uppbyggd på ett sånt sätt att man kan lägga ut den i ett oändligt antal layoter och anpassa storleken till det utrymme som vi har tillgängligt. Här kan ni se ett exempel på en RCP-bana, det är 2010 års PNWC regional layout som ligger utlagd.